top of page
TOP 2

HEMIKALIJE ZA INDUSTRIJU

BAZENI
  • Hlorovodonična kiselina

  • Natrijum hidroksid

  • Natrijum hidroksid - Kaustična soda ljuspice, granule

  • Natrijum karbonat - Kalcinirana soda

Hlorovodonična kiselina (Sona kiselina)  31-33%   HCl    CAS:7647-01-0

Hlorovodonična (sona) kiselina HCl je vodeni rastvor hlorovodonika. To je bezbojna ili svetlo-žuta pušljiva tečnost i vrlo korozivna. Ima vrlo široku primenu u metalskoj industriji. Spada u grupu jakih neorganskih kiselina i u tehničkom pogledu je jedna od najvažnijih.

Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Između ostalog koristi se za čišćenje površine metala i za estrakciju ruda. Koristi se za regulisanje Ph u bazenima, za pravljenje rastvora za čišćenje kamenca.

Natrijum-hidroksid, ljuspice, granule (kaustična soda, masna soda) NaOH   CAS:1310-73-2 Pakovanje: 25 kg

Primena: Natrijum hidroksid  se koristi u proizvodnji u hemijskoj industriji (regulisanje Ph, neutralizacija kiseline,), u industriji papira, u industriji nafte i prirodnog gasa (uklanjanje kiselih zagađivača u ulju i obradi gasa) u proizvodnji aluminijuma, u proizvodnji sapuna i detergenata i ostalih proizvoda za čišćenje, koristi se za tretman vode i kod prerade biljnih ulja,obrada tekstila...

 

NaOH u tečnom stanju, 49±1%, tečna lužina

Natrijum karbonat  (Kalcinirana soda ) Na2CO3  CAS:497-19-8

Kalcinirana soda (Na2CO3) je u obliku belog praha ili sitnih kristala. Najznačajnija primena kalcinirane sode je u izradi određenih vrsta stakala, kao pH regulator, u rastvoru se koristi kao elektrolit, u proizvodnji keramike, sapuna, sredstava za pranje i čišćenje, u industriji celuloze, papira, boja.

Pakovanje: 25 kg

 

  • DBS kiselina

  • Lauril Ether Sulfat

  • Coco Dietanol Amid

  • Coco Amidopropil Betain

  • Glicerin

  • Bezalkonijum hlorid

HEMIKALIJE
bottom of page