PATENTING PROIZVODNJA

HEMIKALIJE & HEMIJA ZA BAZENE 

trgovina

 

BAZENI

Dezinfekcija vode je zapravo proces uništavanja bakterija, algi i drugih mikroorganizama. Primenjuje se nakon regulisanja parametra PH vrednosti. Od dezinfekcionih sredstava najčešće se koristi Natrijum hipohlorit. Voda u bazenu će biti čista i prozirna samo ako su sastojci u hemijskoj ravnoteži.

Prvi bitan parametar je ph vrednost vode. Idealna ph vrednost vode u bazenu je 7,2-7,6. pH vrednost pokazuje koncentraciju slobodnih vodonikovih jona i slobodno je možemo smatrati merom za kiselost (ispod 7,0) ili baznost (iznad 7,0). U bazenu je potrebno održavati pH vrednost između 7,2 i 7,8. PH vrednost pokazuje kakva je voda - nivo njene agresivnosti. Optimalna  vrednost vode  u bazenu za kupanje je  između 7,2 i 7.6. Za sniženje PH vrednosti vode u bazenima najjeftinija sredstva su na bazi neorganskih kiselina,  prvenstveno sumporne i hlorovodonične kiseline.

Dezinfekcijskim sredstvom nazivamo onu hemikaliju koja uništava mikroorganizme u vodi bazena. Za dezinfekciju se najčešće koriste jedinjenja hlora. U bazenima treba održavati takvu količinu aktivnog slobodnog hlora, koji uništava mikroorganizme koji izazivaju infekcije i alge a da ne bude škodljiv po zdravlje kupača. Idealna sadržina aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l.

Sredstva za regulisanje Ph u bazenima:

 • PH Minus sredstvo za snižavanje Ph vrednosti - Sumporna kiselina 37% 

 • Hlorovodonična kiselina 31-33 % - koriste se za regulaciju pH vrednosti vode

Sredstva za dezinfekciju:

 • Natrijum hipohlorit rastvor - zeleno-žuta tečnost karakterističnog mirisa.

 • Hlorni granulat: sredstvo sa baktericidnim dejstvom za dezinfekciju bazena kako u redovnoj primeni tako I u šok hlor tretmanu; usporava rast algi.

 • Hlorne tablete (200 g): polako rastvarajuće hlorno jedinjenje. Tablete sadrže 90% hlora i služe za dezinfekciju i dugotrajno suzbijanje algi. Pakovanje sadrži 5 tableta po 200 grama.

 • Hlorne tablete  3u1 (200 g): pored aktivnog hlora (95%), poseduje algicidno sredstvo i flokulante. Pakovanje sadrži 5 tableta po 200 grama

„Posebno kod otvorenih bazena problem sa mutnoćom je povećan usled ulaska velike količine sitnih čestica iz vazduha  a koje peščani filter ne može ukloniti. U tom slučaju neophodno je dodati hemijska sredstva  za flokulaciju i koagulaciju kako bi peščani filter uspeo da ukloni najfinije čestice. Povećanje mutnoće može biti posledica i pojava  algi u bazenu za kupanje. Prvi znaci pojave algi su klizavi zidovi bazena. Alge kao takve nisu toksične, ali stvaraju pogodne uslove za razvoj opasnih mikroorganizama kao što su Ešerihija koli. Ako u bazenu ima dovoljno rezidualnog hlora  a pojave se alge neophodno je da se u bazen dodaju i hemijska sredstva. Najpoznatiji i najjeftiniji neorgansko jedinjenje  na bakar sulfat 

 • Flokulant – tečno sredstvo za flokulaciju

 

HEMIKALIJE ZA INDUSTRIJU

 • Hlorovodonična kiselina

 • Natrijum hidroksid

 • Natrijum hidroksid - Kaustična soda ljuspice, granule

 • Natrijum karbonat - Kalcinirana soda

Hlorovodonična kiselina (Sona kiselina)  31-33%   HCl    CAS:7647-01-0

Hlorovodonična (sona) kiselina HCl je vodeni rastvor hlorovodonika. To je bezbojna ili svetlo-žuta pušljiva tečnost i vrlo korozivna. Ima vrlo široku primenu u metalskoj industriji. Spada u grupu jakih neorganskih kiselina i u tehničkom pogledu je jedna od najvažnijih.

Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Između ostalog koristi se za čišćenje površine metala i za estrakciju ruda. Koristi se za regulisanje Ph u bazenima, za pravljenje rastvora za čišćenje kamenca.

Natrijum-hidroksid, ljuspice, granule (kaustična soda, masna soda) NaOH   CAS:1310-73-2 Pakovanje: 25 kg

Primena: Natrijum hidroksid  se koristi u proizvodnji u hemijskoj industriji (regulisanje Ph, neutralizacija kiseline,), u industriji papira, u industriji nafte i prirodnog gasa (uklanjanje kiselih zagađivača u ulju i obradi gasa) u proizvodnji aluminijuma, u proizvodnji sapuna i detergenata i ostalih proizvoda za čišćenje, koristi se za tretman vode i kod prerade biljnih ulja,obrada tekstila...

 

NaOH u tečnom stanju, 49±1%, tečna lužina

Natrijum karbonat  (Kalcinirana soda ) Na2CO3  CAS:497-19-8

Kalcinirana soda (Na2CO3) je u obliku belog praha ili sitnih kristala. Najznačajnija primena kalcinirane sode je u izradi određenih vrsta stakala, kao pH regulator, u rastvoru se koristi kao elektrolit, u proizvodnji keramike, sapuna, sredstava za pranje i čišćenje, u industriji celuloze, papira, boja.

Pakovanje: 25 kg

 

 • DBS kiselina

 • Lauril Ether Sulfat

 • Coco Dietanol Amid

 • Coco Amidopropil Betain

 • Glicerin

 • Bezalkonijum hlorid